Products of Bristol Laboratories Ltd. registered under Czech Republic:

 Product

MA Number

Ibuprofen Bril 200 mg, potahované tablety  07/213/15-C
Ibuprofen Bril 400 mg, potahované tablet  07/214/15-C
Ibuprofen Bril 600 mg, potahované tablet 07/215/15-C

SmPC and PI in Czech language are available on www.SUKL.cz.

 

Presence in the market :

Not imported

Public information service and reporting of adverse events in Czech language:

Mobile: +420 602 290 022

E-mail: michalp@pharma-service.cz

MARKETING AUTHORISATION HOLDER

Bristol Laboratories Limited

Unit 3, Canalside, Northbridge Road, Berkhamsted,

HP4 1EG, Hertfordshire

United Kingdom


 

Přípravky společnosti Bristol Laboratories Ltd. které jsou registrovány v České Republice:

                                 Léčivé přípravky

                       Registrační číslo

Ibuprofen Bril 200 mg, potahované tablety 07/213/15-C
Ibuprofen Bril 400 mg, potahované tablet 07/214/15-C
Ibuprofen Bril 600 mg, potahované tablet 07/215/15-C

SPC a informace pro pacienty v českém jazyce jsou umístěny na www.SUKL.cz

Přítomnost na trhu:

Momentálně nejsou dováženy

VPOIS a případné hlášení nežádoucích účinků v češtině:

Mobil: +420 602 290 022

E-mail: michalp@pharma-service.cz

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI :

Bristol Laboratories Limited

Unit 3, Canalside, Northbridge Road, Berkhamsted,

HP4 1 EG Hertfordshire

Velká Británie